Home page > 产品 > Innovair

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Innovair

active ingredient: beklometason/formoterol

Innovair (beklometason/formoterol) är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist) är lämplig för:

  1. Patienter som inte uppnår adekvat symptomkontroll med inhalationssteroid och behovsmedicinering med inhalerad snabbverkande beta-2-agonist.
  2. Patienter som redan har adekvat symptomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist.

Innovair är även indicerad för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 < 50% av förväntat normal) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare.

Inhalation

Innovair är avsedd för inhalation. Läkemedlet är dock inte avsett för initial astmabehandling. Doseringen av de i Innovair ingående komponenterna är individuell och ska anpassas efter sjukdomens svårighetsgrad. Om enskilda patienter skulle behöva en doskombination utöver vad som finns tillgängligt i kombinationsinhalatorn, bör lämplig dos av beta-2-agonist och/eller kortikosteroid i separata inhalatorer ordineras.

Beklometasondipropionat i Innovair karakteriseras av en extrafin fördelning av partikelstorleken, vilket resulterar i en kraftigare effekt än med formuleringar av beklometasondipropionat, där fördelningen av partikelstorleken inte är extrafin (100 mikrogram extrafin beklometasondipropionat i Innovair motsvaras av 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).

Se gärna vår instruktionsfilm ”Så här använder du Innovair

För fullständig information om Innovair läs mer på fass.se